วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา พาณิชย์นอก ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทย